Qantara Qantara

Minbar de la Grande Mosquée de Kairouan


  • Grande Mosquée de Kairouan
  • Mihrâb de la Grande Mosquée de Kairouan
  • Maqsûra d'al-Mu‘izz
  • Minbar des Andalous
  • Minbar de la Grande Mosquée d'Alger
  • Minbar de la madrasa Bû ‘Inânîya
  • Minbar de la mosquée Kutubiyya